Mountain Cow
Mountain Cow
935 2036
Ladakh Goats
Ladakh Goats
953 2154
Mountain Goat
Mountain Goat
882 2125
Pashmina Goat
Pashmina Goat
890 2171