Mountain Cow
Mountain Cow
1830 3581
Ladakh Goats
Ladakh Goats
1886 3668
Mountain Goat
Mountain Goat
1790 3785
Pashmina Goat
Pashmina Goat
1796 3634