Mountain Cow
Mountain Cow
830 1766
Ladakh Goats
Ladakh Goats
840 1833
Mountain Goat
Mountain Goat
779 1797
Pashmina Goat
Pashmina Goat
781 1888