Mountain Cow
Mountain Cow
935 2036
Ladakh Goats
Ladakh Goats
953 2154
Pashmina Goat
Pashmina Goat
890 2171
Pashmina Mountain Goat
Pashmina Mountain Goat
890 2007