Mountain Cow
Mountain Cow
830 1766
Ladakh Goats
Ladakh Goats
840 1833
Pashmina Goat
Pashmina Goat
781 1888
Pashmina Mountain Goat
Pashmina Mountain Goat
757 1719