Mountain Cow
Mountain Cow
935 2036
Ladakh Street Dog
Ladakh Street Dog
975 2116
Ladakh Goats
Ladakh Goats
953 2154
Holly Butterfly
Holly Butterfly
1025 2319
Cabbage Whie Butterfly
Cabbage Whie Butterfly
1227 2343
Beettal
Beettal
1231 2305
Mountain Goat
Mountain Goat
882 2124
Pashmina Goat
Pashmina Goat
890 2169
Pashmina Mountain Goat
Pashmina Mountain Goat
889 2006
Small White Butterfly
Small White Butterfly
1070 2125
Snow-White Butterfly
Snow-White Butterfly
1066 2327
Stawberry Dove
Stawberry Dove
949 2040
Apple Temptation
Apple Temptation
1000 2052
Dappled Apple
Dappled Apple
992 1916
Green Apple
Green Apple
981 1825
Mottled Apple
Mottled Apple
1058 1898
Moulded Apples
Moulded Apples
1004 2078
Red-glow Apple
Red-glow Apple
955 2100
Tender Apple
Tender Apple
1080 2066
Balancing Pebble
Balancing Pebble
986 2131
Bloomoing Flower
Bloomoing Flower
0