Mountain Cow
Mountain Cow
1902 3717
Ladakh Street Dog
Ladakh Street Dog
1892 3588
Ladakh Goats
Ladakh Goats
1969 3765
Holly Butterfly
Holly Butterfly
1949 3798
Cabbage Whie Butterfly
Cabbage Whie Butterfly
2193 3701
Beettal
Beettal
2167 3823
Mountain Goat
Mountain Goat
1869 3928
Pashmina Goat
Pashmina Goat
1876 3776
Pashmina Mountain Goat
Pashmina Mountain Goat
1905 3698
Small White Butterfly
Small White Butterfly
2083 4005
Snow-White Butterfly
Snow-White Butterfly
2077 4351
Stawberry Dove
Stawberry Dove
1906 3703
Apple Temptation
Apple Temptation
1935 3680
Dappled Apple
Dappled Apple
1941 3432
Green Apple
Green Apple
1984 3599
Mottled Apple
Mottled Apple
2064 3653
Moulded Apples
Moulded Apples
1950 3778
Red-glow Apple
Red-glow Apple
1934 3776
Tender Apple
Tender Apple
2057 3927
Balancing Pebble
Balancing Pebble
1908 3516
Bloomoing Flower
Bloomoing Flower
0