Mountain Cow
Mountain Cow
1844 3709
Ladakh Street Dog
Ladakh Street Dog
1836 3579
Ladakh Goats
Ladakh Goats
1913 3763
Holly Butterfly
Holly Butterfly
1893 3788
Cabbage Whie Butterfly
Cabbage Whie Butterfly
2137 3694
Beettal
Beettal
2108 3818
Mountain Goat
Mountain Goat
1810 3921
Pashmina Goat
Pashmina Goat
1820 3767
Pashmina Mountain Goat
Pashmina Mountain Goat
1846 3681
Small White Butterfly
Small White Butterfly
2026 4002
Snow-White Butterfly
Snow-White Butterfly
2017 4347
Stawberry Dove
Stawberry Dove
1849 3698
Apple Temptation
Apple Temptation
1877 3670
Dappled Apple
Dappled Apple
1885 3423
Green Apple
Green Apple
1926 3589
Mottled Apple
Mottled Apple
2007 3645
Moulded Apples
Moulded Apples
1893 3768
Red-glow Apple
Red-glow Apple
1874 3767
Tender Apple
Tender Apple
2001 3916
Balancing Pebble
Balancing Pebble
1852 3512
Bloomoing Flower
Bloomoing Flower
0