Mountain Cow
Mountain Cow
1830 3586
Ladakh Street Dog
Ladakh Street Dog
1823 3470
Ladakh Goats
Ladakh Goats
1886 3672
Holly Butterfly
Holly Butterfly
1877 3668
Cabbage Whie Butterfly
Cabbage Whie Butterfly
2116 3590
Beettal
Beettal
2090 3713
Mountain Goat
Mountain Goat
1792 3789
Pashmina Goat
Pashmina Goat
1796 3643
Pashmina Mountain Goat
Pashmina Mountain Goat
1829 3558
Small White Butterfly
Small White Butterfly
2006 3849
Snow-White Butterfly
Snow-White Butterfly
1992 4201
Stawberry Dove
Stawberry Dove
1828 3611
Apple Temptation
Apple Temptation
1854 3585
Dappled Apple
Dappled Apple
1869 3327
Green Apple
Green Apple
1908 3490
Mottled Apple
Mottled Apple
1992 3541
Moulded Apples
Moulded Apples
1878 3671
Red-glow Apple
Red-glow Apple
1852 3664
Tender Apple
Tender Apple
1982 3803
Balancing Pebble
Balancing Pebble
1836 3396
Bloomoing Flower
Bloomoing Flower
0