Mountain Cow
Mountain Cow
1830 3585
Ladakh Street Dog
Ladakh Street Dog
1821 3470
Ladakh Goats
Ladakh Goats
1886 3670
Holly Butterfly
Holly Butterfly
1877 3668
Cabbage Whie Butterfly
Cabbage Whie Butterfly
2116 3590
Beettal
Beettal
2090 3712
Mountain Goat
Mountain Goat
1792 3787
Pashmina Goat
Pashmina Goat
1796 3643
Pashmina Mountain Goat
Pashmina Mountain Goat
1829 3556
Small White Butterfly
Small White Butterfly
2006 3849
Snow-White Butterfly
Snow-White Butterfly
1992 4201
Stawberry Dove
Stawberry Dove
1827 3611
Apple Temptation
Apple Temptation
1854 3585
Dappled Apple
Dappled Apple
1869 3325
Green Apple
Green Apple
1908 3490
Mottled Apple
Mottled Apple
1992 3540
Moulded Apples
Moulded Apples
1878 3669
Red-glow Apple
Red-glow Apple
1852 3664
Tender Apple
Tender Apple
1982 3803
Balancing Pebble
Balancing Pebble
1836 3395
Bloomoing Flower
Bloomoing Flower
0